Miksi auttaa meidän kauttamme?

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto.

Mitä vapaaehtoistyö on?
Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta eli palkkaa. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.

Sitoudunko johonkin lopullisesti?
Voit hakea sinua kiinnostavaan tehtävään ilman, että osallistumispakkoa on jatkossa. Tehtävien organisoinnista vastaavat vapaaehtoistoiminnan ohjaajat, joiden kanssa asioista voi aina sopia.

Kelpaanko mukaan?
Vapaaehtoiset ovat ihan tavallisia ihmisiä ja tavalliset taidotkin riittävät. Tehtäviin saa opastuksen ja apua tarvittaessa. Jokainen vapaaehtoinen tavataan, tehdään sopimus vapaaehtoistöiden tekemisestä ja samalla valmennetaan tehtävään.

Miksi kannattaisi hakea tehtäviin?
Vapaaehtoiseen auttamiseen on monia syitä. Auttamishalu, ylimääräinen vapaa-aika, opiskelu, yhteiskuntavastuu tai vaikka vain halu tutustua johonkin ihan uuteen voivat olla motiiveja. Työttömille vapaaehtoistyö voi olla oljenkorsi työllistymiseen. Myös vapaaehtoistöistä saa työtodistuksen.

Miksi minun täytyy antaa yhteystietoni?
Yhteystietojasi tarvitaan Vapaaehtoistyo.fi -palvelun ja sen kumppanien ja sinun väliseen viestintään eikä tietojasi anneta tai myydä ulkopuolisille. Ilmoittautuminen on suojattu https-yhteyksillä sekä henkilökohtaisella salasanalla. Saat henkilökohtaisen salasanan rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi. Tutustu myös palvelumme rekisteriselosteeseen, käyttöehtoihin ja tietosuojaan sivujemme alareunasta.

Miten voin lopettaa vapaaehtoisena olemisen?
Voit ilmoittaa halustasi jäädä pois toistaiseksi tai lopettaa kokonaan oman paikkakuntasi Vapaaehtoistyo.fi koordinaattorille. Mikäli haluat poistaa kaikki tietosi rekisteristä, voit tehdä sen
suoraan palvelun sisältä, tai ota yhteyttä asiakaspalvelu@vanha.vapaaehtoistyo.fi

Kuka tätä palvelua ylläpitää?
Organisoidusta vapaaehtoistoiminnasta vastaa aina joku toimija esimerkiksi kunnat, seurakunnat tai kansalaisjärjestöt. Heillä on myös vastuu toiminnasta ilmoittamistaan vapaaehtoistöistä. Vapaaehtoistyo.fi- sivusto on osa Kotimaanapua www.kotimaanapu.fi.

Kotimaanapua ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys Kirkkopalvelut ry. Vapaaehtoistyo.fi-palvelu on tarkoitettu kaikenlaisen vapaaehtoisen auttamisen välittäjäksi. Rekisteriselosteeseen ja käyttöehtoihin voit tutustua sivujemme alareunasta. Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on periaatteiltaan yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon palvelu.

Mitkä toimijat voi ilmoittaa vapaaehtoistöistä? Maksaako se jotain?

Vapaaehtoistöitä tarjoava yhteisö saa tunnukset palveluun jos sen toiminta katsotaan kokonaisuutena yleishyödylliseksi.Yhteisön voidaan katsoa olevan yleishyödyllinen, jos

  1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
  2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
  3. se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Tutustu tarkemmin Tuloverolaki (1535/1992, TVL) 22 §

Yhteisö saa tunnukset

  1. maksutta, jos työnantajan kunnassa/kaupungissa tämä palvelu on käytössä kunnalla/kaupungilla tai ev.lut. seurakunnalla heidän jomman kumman yhteistyökumppaninaan
  2. maksamalla itse kuukausimaksun palvelun käytöstä. Ota yhteys asiakaspalvelu@vanha.vapaaehtoistyo.fi tai p. 050 330 9308.